ERASMUS+

ORTAKLIK BİLGİLERİ FORMU (PARTNERSHIP) İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ. (ÜNİVERSİTE – OKUL – DERNEK – STK)

PARTNERSHIP-FORM İndir

OID NUMARASI ALMAK İÇİN EU LOGIN SİSTEMİNE KAYIT OLMAK

OID NUMARASI ALMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

EU LOGIN Kayıt İçin Tıklayınız.

KURULUŞ / KURUMUNUZUN LEGAL ENTITY FORMUNU OLUŞTURMAK

Legal Entity Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız

KURULUŞ / KURUMUNUZUN FINANCIAL IDENTIFICATION FORMUNU OLUŞTURMAK

Financial Identification Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız.

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa’daki bütçesi 28,4 Milyar Avro’dur.
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 1 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

Erasmus+ Projeleri Hazırlma

Movsar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak;

Erasmus+ programı kapsamında hazırlanan projelerde profesyonel ekibimizle birlikte sizlerle işbirliği yapmaya hazırız. Yurtdışındaki ortaklarımız ile beraber sizlere en iyi hizmeti sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti sarfediyoruz. Projenin başlangıcından nihai raporun hazırlanmasına kadar bütün faaliyetler şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca kurumunuz tarafından yazılıp kabul gören projelerininde yürütmesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda;

 • Vakıf,
 • Dernek,
 • STK,
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Lise
 • Üniversite
 • Kurum/Kuruluşlar bize ulaşabilirler.

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ ve ESC Fırsatları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ise topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar.

Kurum/Kuruluşlar İçin

Bu fırsat; STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kâr amacı güden kuruluşların yurt içindeki kurum ve kuruluşlara gönüllü göndermelerine ve/veya yurt içinden gönüllü kabul etmelerine imkân tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân tanır.

Erasmus+ Programı

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa’daki bütçesi 28,4 Milyar Avro’dur.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 1 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Özel Eylem1: Jean Monnet Programı

Özel Eylem2: Spor Destekleri

Bu başlıklara ilişkin genel bilgileri şöyle özetleyebiliriz:

ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlamaktadır. Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler aşağıdaki biçimlerde olabilir:

 • Eğitim
 • Öğrenim/Öğretim
 • Staj
 • Profesyonel gelişim
 • Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
 • Gönüllü çalışmalar

Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına sahiptirler. Bu sayede Erasmus+ Programı ile Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulacaktır.

ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, ülke merkezli ve merkezi faaliyetler olarak sınıflandırılabilir:

 • Ülke merkezli faaliyetler; başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ajans tarafından yönetilen projelerdir.
 • Merkezi faaliyetler ise başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapıldığı projelerdir.

Aşağıdaki faaliyetlerden “Stratejik Ortaklıklar” ülke merkezli; “Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve “Bilgi Ortaklıkları” ise merkezi faaliyetlerdir. Ana Eylem 2 : Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği başlığı altında yer alan bu 3 proje tipini şöyle özetleyebiliriz:

1-    Stratejik Ortaklıklar

Proje başvuruları yerel ulusal ajanslara yapılan Stratejik Ortaklıklar kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir. Stratejik Ortalıkların yatay öncelikler ve sektörel öncelikler dikkate alınarak planlanması önem taşımaktadır.

2016 yılı itibariyle Stratejik Ortaklıklar ortaklık yapısı ve amaçlara bağlı olarak iki şekilde yapılabilecektir:

 • Yeniliği destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Yenilikçi fikir ve ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiği projelerdir. Fikri çıktılar ve çoğaltıcı etkinlikler bütçe kalemlerinin yer aldığı “Yeniliklerin Üretilmesini”destekleyen Stratejik Ortaklık Projeleri için her sektörden başvuru kabul edilecektir.
 • İyi Uygulamaların Değişimini destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Method, uygulama,fikirlerin paylaşımının yanında ağ kurmanın da desteklendiği “İyi Uygulamaların Değişimine” Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri için yükseköğretim alanı haricindeki sektörlerden başvuru kabul edilecektir.

Bu projeler, aşağıdaki ana faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Erasmus+ Programı’nda yer almıştır:

 • Okullar, yerel/bölgesel okul yönetimleri, öğretmen eğitimi kurumları ve anabilim dalları, farklı ülkelerdeki diğer türdeki kurumların yenilikçi ve model uygulamalar geliştirmelerini ve transfer etmelerini sağlamak,
 • Yükseköğretimde kalite ve yenilikçiliği teşvik etmek için yükseköğretim kurumları ile ana paydaşlar (müesseseler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel yönetimler, diğer eğitim-öğretim ve gençlik sektörleri) arasında daha güçlü işbirliğini gerçekleştirmek,
 • Daha üst düzeyde sistematik etki oluşturmak için yükseköğretim politikaları alanındaki AB çalışmalarını ve gelişmeleri desteklemek,
 • Mesleki eğitim-öğretim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel iş dünyası kurumları arasında ulusötesi işbirliklerini gerçekleştirmek,
 • Mesleki eğitim sistemlerinin sektöre özel iş piyasasının ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilir duruma getirilmesini sağlamak ve ilgili sektörlerde artan ekonomik rekabet ortamlarına katkı sağlamak,
 • Yetişkinlere kaliteli eğitim-öğretim fırsatları sağlamak ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının öğrenme taleplerini güçlü şekilde karşılamak,
 • Yetişkin eğitimi ve öğretimi konusunda ulusal politikaların ve AB ülkeleri arasında diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Programa açık ülkelerle dünyanın farklı yerlerinden diğer ülkeler arasında (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayileşmiş ülkeler) gençlik alanında işbirliği ve mübadeleleri teşvik etmek,
 • AB düzeyinde Gençlik Politika İşbirliği geliştirmek ve AB Gençlik Stratejisini oluşturmak ve sistematik iletişimi teşvik etmek.

2-    Sektörel Beceri Ortaklıkları

Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Sektörel Beceri Ortaklıkları; mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:

 • Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
 • İleri imalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,
 • Kültürel ve yaratıcı endüstriler

Sektörel Beceri Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (  Tıklayınız)

3-    Bilgi Ortaklıkları

Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları; yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şunlardır:

 • Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon),
 • Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği,
 • Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etkinin güçlendirilmesi

Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (  Tıklayınız)

ANA EYLEM 3: POLİTİKA REFORMUNA DESTEK

Merkezi faaliyetlerin gerçekleşebileceği Politika Reformuna Destek; bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Programının ana eylemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında yukarıda belirtilen programların haricinde, özel eylemler olarak Spor Destekleri ve Jean Monnet Programı da uygulanmaktadır.

ÖZEL EYLEM 1: SPOR DESTEKLERİ

Spor Desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aşağıda yer alan spor faaliyetleri Erasmus+ Programı kapsamında desteklenebilecektir:

 • Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları
 • Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri
 • Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları’na; Program Ülkesinden tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir. En az 5 farklı Program Ülkesinden 5 farklı kuruluş projede yer almalıdır. Proje süresi 12-36 ay arasında değişebilir.

Kar amacı gütmeyen Spor Etkinliklerine; en az 12 farklı Program Ülkesinden sporla ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir.

Küçük İşbirliği Ortaklıkları; spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili yerel, ulusal düzeydeki kamu kurumları, spor kuruluşları, sporla ilgili kurumlar ve eğitim kurumlarını da içerisine alan farklı kurum ve kuruluşlar arasında yenilikçi uygulamaların kurulmasını, uygulanmasını ve transfer edilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır.

Spor Destekleri merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (  Tıklayınız)

ÖZEL EYLEM 2: JEAN MONNET PROGRAMI

Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda yer alan faaliyetler Jean Monnet Programı kapsamında desteklenebilecektir:

 • Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma)
 • Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)
 • Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)
 • Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
 • Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları)
 • Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)

Jean Monnet Programı merkezi faaliyet olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (  Tıklayınız)

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor?

Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve coğrafyası genişliyor. Buna göre, her faaliyet türü için değişik olmakla birlikte, aşağıdaki ülkelerle işbirliği yapılması mümkün olabilecek:

 • 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
 • Kimi merkezi projeler için diğer dünya ülkeleri ile ortaklıklar kurulabilir.

Kalkınma Ajansları

KALKINMA AJANSI NE YAPAR

Kalkınma Ajansları ülkemizdeki bölgeler arasındaki eşitsizliğin azalması, kalkınmanın geniş çapta topyekûn bir hareketle gerçekleşmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yapan kuruluşlardır. Kalkınma Ajansları aynı zamanda kar amacı gütmemektedirler. Her Kalkınma Ajansı’nın kendine ve bulunduğu bölgeye özgü çalışmaları ve destekleyici unsurları vardır. KOBİ’lerin yatırımını artırarak sosyoekonomik seviyeyi üstlere taşıyacak hamlelerde bulunmaktadırlar.

Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar sürdüren özerk kuruluşlardır. Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü Ankara/Çankaya’dadır. Bölgesel olarak konumlanmış her bir ajansın mali ve teknik destekleri bulunmaktadır. Mali Destekler ve Doğrudan Finansman Desteği kendi içerisinde 3’e ayrılmaktadır.

Mali Destekler

1. Doğrudan Finansman Desteği
  a) Proje Teklif Çağrısı
  b) Fizibilite Desteği
  c) Güdümlü Proje Desteği
2. Finansman Desteği
3. Faizsiz Kredi Desteği

Kalkınma Ajansı Destekleri Ne Zaman Açılmaktadır?

Kalkınma Ajansı destekleri için belirli bir zaman veya dönem bulunmamaktadır. Her bir ajans web sitesi, gazete ve bilbord gibi araçları kullanarak destekler için başvuru sürecine dair bilgilendirme yapar ve belirlenen süre içerisinde başvuruları kabul etmektedir. Kalkınma Ajansı başvuru süresi genellikle 45 veya 90 gün aralığında olmaktadır.

Örnek Bir Kalkınma Ajansı Projesi Nasıl Olmalıdır?

Örnek bir Kalkınma Ajansı Projesi oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenmeli ve uygun çalışmalar yapılmalıdır. Bu aşamalar;
• Ön Hazırlık Çalışmaları
• Mevcut Durum Analizi ve   SWOT Analizi
• Stratejiler ve Hedefler Doğrultusunda Taslak Oluşturulması
• Kalkınma Ajansı Bölge Kurul Üyelerine Mevcut Durum Analizinin Sunulması
• Proje İçin Amaçlar Hedefler ve Stratejilerin Netleşmesi

Kalkınma Ajansları Listesi

1. İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul
2. Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ
3. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir-Çanakkale
4. İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir
5. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın-Denizli-Muğla
6. Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak
7. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı
8. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova
9. Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara
10. Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman-Konya
11. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya-Burdur-Isparta
12. Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana-Mersin
13. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye
14. Ahiler Kalkınma Ajansı, Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir
15. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri-Sivas-Yozgat
16. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın-Karabük-Zonguldak
17. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı-Kastamonu-Sinop
18. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat
19. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon
20. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt-Erzincan-Erzurum
21. Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars
22. Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli
23. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bitlis-Hakkari-Muş-Van
24. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman-Gaziantep-Kilis
25. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır-Şanlıurfa
26. Dicle Kalkınma Ajansı, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt

Kalkınma Ajansı Danışmanlık Firması Ne Yapar?

Kalkınma Ajansları tarafından verilen desteklerden faydalanmak isteyen KOBİ’ler başvuru için gerekli projeyi kurul üyelerine sunmalıdır. Bu süreçte projenin eksiksiz ve en doğru şekilde hazırlanması için MOVSAR Proje olarak proje için gerekli aşamaları biz yönetiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan kalkınma ajanslarının firmalara – kuruluşlara sağlamış olduğu proje bazlı desteklerden yararlanılması konusunda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda hedeflerin belirlenmesi, gereken maliyet kalemlerinin hesaplanması ve proje yazımı konusunda danışman rolümüzle birlikte projelerin yönetim süreçlerini üstleniyoruz. Projelerin gerekli kriter ve şartlara istinaden hazırlanması ve sunum süreçlerinde firmaların yanında yer alıyoruz.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB kelimesi “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”nın kısaltılmasıdır. 12 Nisan 1990 yılında 3624 sayılı yasa ve girişimcileri desteklemek amacı ile kurulmuştur. KOSGEB bünyesinde yer verdiği birçok projeyle vatandaşlara hizmet vermektedir.

KOBİ’ler ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. KOBİ’lerin büyümesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla için belirli bir sermayenin olması gerekmektedir. Günümüzde çoğu girişimci KOSBEG kredisi kavramıyla karşılaşmaktadır. Bunun sebebi ise devletin KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için KOSGEB tarafından verdiği destekleri kapsamaktadır. Dolayısıyla girişimciler iş fikrini ticaret dünyasına sunarak büyümek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isterken yolları KOSGEB ile kesişiyor.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

Her iş kurmak isteyen girişimci maalesef KOSGEB Desteklerinden yararlanamamaktadır. Sanayiyi Geliştirme ve Desteklenme Başkanlığı tarafından KOSGEB Desteklerine dair bazı kriterler belirlenmiştir. KOSGEB tarafından desteklenmeye uygun görülen projelerin yeterli finansmana ulaşabilmesi için bakanlık ile girişimci arasında köprü görevi görülmektedir. KOSGEB desteğinden faydalanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
• 18 yaşını tamamlamış olması,
• KOSGEB tarafından verilen eğitimleri almış olması,
• Genç girişimci geliştirme programlarına katılmış ve mezun olmuş olması,
• İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olması,
• Beyanname doldurmuş olması,
• KOSGEB veri tabanına kayıtlı olunması
şartlarını destekleyen kişiler KOSGEB desteklerinden yararlanabilmektedir.

KOSGEB Desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta KOBİ sınıfına giriyor olmasıdır. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ sınıfı bulunmaktadır. KOBİ sınıfına girmek için gerekli olan kriterler şu şekildedir.

Mikro Ölçekli KOBİKüçük Ölçekli KOBİOrta Ölçekli KOBİÇalışan Personel Sayısı<10<50<250Yıllık Net Satış Hasılatı≤ 3 Milyon TL≤ 25 Milyon TL≤125 Milyon TLYıllık Mali Bilanço Toplam≤3 Milyon TL≤25 Milyon TL≤125 Milyon TLKOSGEB Destek Kredisinden yararlanmak için ilk olarak kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Peki KOSGEB’e kimler başvurabilir?
• Yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyen kişiler,
• İş yerini geliştirmeyi düşünenler,
• İşletmesinde yeni makine ve/veya teçhizata ihtiyacı olanlar,
• Firmasını tanıtmak isteyenler,
• Personel istihdam etmek isteyenler,
• Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım sağlamak isteyenler,
• Personeline eğitim vermek isteyenler,
• Ar-Ge ve İnovasyon projeleri geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler

KOSGEB’e başvurusunu tamamlayarak eğitim programına katılabilmektedir. Uygun görülmesi durumunda da destek kredilerinden faydalanabileceklerdir.

KOSGEB’e Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB’in sağladığı desteklerden faydalanabilmek için bazı işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu işlemler,
• Kurum Veri Tabanına Kayıt Yaptırmak: KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için öncelikle kurum veri tabanına kayıt yaptırılması gerekmektedir. KOSGEB’in web sitesine giriş yaparak, kayıt bölümünden bu adım tamamlanabilir.
• Kobi Beyannamesi: Bir işletmeye sahip olunması durumunda, KOSGEB’e başvurmadan önce bu işletmenin KOBİ olup olmadığının belirlenmesi için firma bilgilerinin sunulacağı Kobi Beyannamesi’nin doldurulması büyük önem taşımaktadır.
• Beyanname Kontrolü: Beyannameyi başvuru yapan kişinin sunması önem taşımaktadır. Beyanname sunulduktan sonra KOSGEB tarafından incelemeye anılır ki bu incelemeyi yapacak kişiler de KOBİ alanında uzman kişilerdir. Beyannamenin incelenmesinin ardından başvuru yapan kişiye geri bildirimde bulunulmaktadır.
• Desteklere Başvurmak: KOSGEB Desteklerine başvurmak için öncelikle kurumun web sitesinde yer alan destekler detaylıca incelenmelidir. İşletmenizin ilgili desteklerden hangilerine uygun olduğu belirlendikten sonra KOSGEB uzmanları ile görüşme sağlanıp desteğe veya desteklere başvuru yapılmaktadır.

KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

KOSGEB tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Bu destekler
1- Girişimcilik Destekleri
2- Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
3- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
4- KOBİ Finansman Destekleri
5- İŞGEM/TEKMER Destekleri
6- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
7- Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
şeklindedir. Her destek başlığının altında ayrılan destek kalemleri de bulunmaktadır.

1- Girişimcilik Destekleri

Kurulma aşamasında olan veya yeni kurulan firmaların hayatta kalabilmeleri için sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Her geçen gün işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve hayatta kalabilme oranlarını artırmaları amacıyla ulusal kalkınma ve program stratejileri kapsamında desteklerden yararlandırılır. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan 4 alt destek bulunmaktadır.

A) Geleneksel Girişimci Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/geleneksel-girisimci-nedir/
KOSGEB tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş ve kurulmuş veya kuruluş aşamasında bulunan işletmelerin alabileceği standart- minimum tutardaki destekleri kapsar.

1. Kuruluş Desteği: Sermaye şirketi veya gerçek kişi statüsünde kurulan işletmelere sağlanan geri ödemesiz hibe desteğidir.
2. Performans Desteği: Şirketin kuruluş yılına göre her performans dönemi 1 yılı kapsayacak şekilde günümüze kadar alabileceği geri ödemesiz destektir.
3. Sertifika Desteği: firmaların faaliyet konusu ile ilgili olarak teknik ve mesleki sertifikalarının alınması amacıyla verilen desteklerdir.

B) İleri Girişimci Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/ileri-girisimcilik-destek-programi/
İleri Girişimci Eğitim Programı kapsamını başarıyla tamamlayan girişimciler, “İleri Girişimci Faaliyet Tablosu”na göre faaliyet gösterdikleri takdirde alacakları hibeleri kapsar.

1. Kuruluş Desteği: Sermaye şirketi ve gerçek kişi olarak kurulan işletmelerin alabileceği destekleri kapsar.
2. Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: İşletmelerin, düşük orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji olarak ayrılan kategorilerden hangisine uyum sağladığı belirlenerek alabilecekleri destekleri kapsar.
3. Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: İşletmelerin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla alacakları desteklerin kriterler kapsamında değerlendirilmesidir.
4. Performans Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden günümüze kadar göstermiş olduğu performansa ve sistemli bir yapı oluşturmaları sayesinde alabilecekleri hibe desteklerini kapsar.
5. Sertifika Desteği: Mesleki ve teknik yeterliliklerine istinaden şirketlerin alabileceği sertifika giderleri desteklenir. Bu sayede rekabet artışı amaçlanmaktadır.

C) İş Planı Ödüllü Destek Programı
Girişimcilerin iş kurmaları ve işletmelerini yürütmeleri noktasında teşvik edilmesi amacıyla girişimcilik konulu yarışmaların sonucunda başarılı görülen iş fikirlerinin, modellerinin veya planlarının ödüllendirilmesi ve hayata geçirilmesini sağlar. Bu da girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği kurularak sağlanmaktadır.

D) Girişimcilik Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/girisimcilik-destek-programi/ Girişimcilik destekleri kapsamında kişilerin iş kurmasını ve yatırıma yönelik kararlar almasını teşvik etmek için yürürlükte olan destek programdır. Girişimcilik temalı yarışmalarda başarı kazanan iş fikirlerinin ödüllendirilmesi amaçlanır

1. İşletme Kuruluş Desteği
2. Kuruluş Dönemi Makine, Ofis Donanım, Teçhizat ve Yazılım Desteği
3. İşletme Giderleri Desteği
4. Sabit Yatırım Desteği

2- Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

A) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
Programın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak KOBİ ve girişimcilerin, araştırma-geliştirme ve inovasyona yönelik projeleri aracılığıyla teknoloji ve bilime dayalı yeni fikir, çalışma, patent, buluş üretmeleri ve geliştirmeleri kapsamaktadır. İkinci olarak ise ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri kapsamında, değişen, rekabetçi ve teknolojik pazar ve taleplere karşılık vermek amacı ile hali hazırda bulunan ürünün daha iyileştirilmiş ve değiştirilmiş halleriyle üretmelerinin desteklenmesini kapsamaktadır. AR- Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamda alınabilecek destekler aşağıdaki gibidir.
1. Makine-Teçhizat, Hammadde, Donanım, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
2. Makine-Teçhizat, Hammadde, Yazılım, Donanım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
3. Nitelikli Personel Giderleri Desteği
4. Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği
5. Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
6. Proje Danışmanlık Desteği
7. Eğitim Desteği
8. Proje Tanıtım Desteği
9. Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği
10. Ziyareti Desteği
11. İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

B) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan “ARGE ve İnovasyon Destek Programı”, girişimcilerin ve KOBİ’lerin bilim ve teknoloji tabanlı yeni süreç, yeni ürün veya hizmet üretmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında işletmelere verilen destekler aşağıdaki gibidir.
1. Kira Desteği
2. Teknopark içi
3. Teknopark dışı
4. Makine-Teçhizat, Yazılım, Hammadde, Donanım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
5. Makine-Teçhizat, Yazılım, Donanım, Hammadde ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
6. Personel Gideri Desteği
7. Başlangıç Sermayesi Desteği
8. Proje Geliştirme Desteği
• Proje Danışmanlık Desteği
• Eğitim Desteği
• Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
• Proje Tanıtım Desteği
• Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
• Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

C) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan “Endüstriyel Uygulama Destek Programı” 2020 yılının başına kadar başvuruya açık kalmıştır. Program kapsamında yeni bir hizmet veya ürünün üretilmesi veya kalitesinin artırılması noktasında projelendirme yapılması ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesini kapsamaktadır. Günümüzde Endüstriyel Uygulama Destek Programı programı yerine “AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı” yürürlüktedir. Desteklenen giderler kalemleri aşağıdaki gibidir;
1. Kira Desteği
2. Makine-Teçhizat, Donanım, Yazılım, Sarf Malzemesi ve Tasarım Giderleri Desteği
3. Makine-Teçhizat, Sarf Malzemesi, Donanım, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
4. Personel Gideri Desteği

D) KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
Yenilik çalışmaları veya araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan ürünlerin üretilmesi ve çeşitli pazarlarda ticarete yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte orta – yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında bulunan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimi ve ticarette yer almasını sağlayacak destekler desteklenmektedir.

1. Makine-Teçhizat Desteği
2. Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
3. Yazılım Giderleri Desteği
4. Personel Gideri Desteği
5. Eğitim ve Danışmanlık Desteği
6. Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

E) Stratejik Ürün Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-stratejik-urun-programi/
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında (diğer bir adı Hamle Programı), Türkiye’de bulunan yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden orta – yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılmasınayönelik yapılan yatırımların proje bazında desteklenmesidir.
1. Makine-Teçhizat Desteği
2. Yazılım Giderleri Desteği
3. Personel Gideri Desteği
4. Referans Numune Gideri Desteği
5. Hizmet Alımı Desteği

3 – İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İş kapasitelerini büyütmek, KOBİ ve girişimcilerin faaliyetlerini geliştirmek ve stratejilerine yönelik yurt dışında faaliyet gösterebilmeleri amacı ile verilen destekleri kapsamaktadır.

A) İşletme Geliştirme Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-isletme-gelistirme-destek-programi/
Faaliyette olan işletmelerin desteklenmesi amacıyla yürürlükte bulunan bir destek programıdır. Temelde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması noktasında destek veren bir progamdır.
1. Yurt İçi Fuar Desteği
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
3. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
4. Tasarım Desteği
5. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
6. Belgelendirme Desteği
7. Test ve Analiz Desteği
8. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
9. Bağımsız Değerlendirme Desteği
10. Model Fabrika Desteği
11. Teknik Danışmanlık Desteği

B) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı
Kültür mirası olarak kabul edilen zanaatların, işçiliğin ve işlerin korunmasını sağlamak amacıyla yürürlükte olan programdır.
1. Kuruluş Desteği
2. İşletme ve Yetiştirme Desteği
3. Makine ve Teçhizat Desteği
4. Tanıtım ve Pazarlama Desteği

C) Yeşil Dönüşüm Destek Programı
Belirli kriterlere uygunluk gösteren KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının analiz edilmesi, ihtiyaçlarının ve eksiklerinin belirlenmesi, gerekli stratejilerin ve zaman planının oluşturulması eşliğinde uygulanmasını kapsar.
1. Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği
2. Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği
3. Enerji Etüt Hizmeti Desteği
4. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

D) İşbirliği Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-is-birligi-destek-programi/
Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bir programdır. Küçük işletmelerin büyük işletmelerle birlikte iş planı yapması, ortak çalışmalar yürütmesi ve iki tarafın da birbirinin tecrübesinden yararlanmasının desteklenmesine yönelik bir programdır. Küçük işletmelerin birbirleriyle işbirliği yaparak rekabetçi güçlerinin artması veya küçük işletmelerin büyük işletmelerle birlikte ortak proje yürüterek tecrübe ve pazar gücünden yararlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

E) KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobigel-programi/
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve marka bilinirliklerinin güçlenmesi ile hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.

F) Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’nın amacı Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında orta – yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışı pazarlarda yer alması, ihracatın güçlendirilmesi ve arttırılması amacıyla uluslararası kuluçka merkezlerinin kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını destekler. Bu program kapsamında “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı” ve “Uluslararası Hızlandırıcı Programı” olmak üzere iki alt programı bulunmaktadır.

G) Yurt Dışı Pazar Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
“Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan bir programdır. Programın kriterlere uygunluk sağlanması açısından KOBİ’lere kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde çok fazla KOBİ bu programdan faydalanabilmektedir. KOBİ’lerin yurt dışına açılmaya yönelik faaliyeti varsa yurt dışına yönelik yeni pazarlar edinme, rekabetçi gücünü artırma ve uluslararası pazarda her sektörde Türkiye’nin pazar payını artırılması amaçlanmaktadır.
1. Personel Giderleri
2. Donanım Giderleri
3. Yazılım Giderleri
4. Tanıtım Giderleri
5. Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
6. Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri
7. Diğer Hizmet Alımı Giderleri

4- KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ Finansman Destek Programı
KOBİ’lerin hayatta kalma süresinin artırılması, sürdürülebilir bir sistem kurulması ve sürekli büyüme sürecine sahip olabilmeleri için hibe ve destek programları haricinde uygun koşullarda finansal ve mali destek temin edilmesi gerekir. Bu sayede finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartların artırılmasıyla birlikte istihdamı artırmaları noktasında yarar sağlamak amacıyla yürürlüktedir.

5- İŞGEM/TEKMER Destekleri

İŞGEM/TEKMER Programı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan kurumların, kurumlar arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulması, geliştirilmesi ve büyütülmesine destek sağlamak amacıyla Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bir programdır.

6- Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı – https://odsdanismanlik.com/tr/duyurular/kosgeb-mikro-ve-kucuk-isletmelere-hizli-destek-programi/
COVID19 salgını etkilerini diğer sektörlere göre daha fazla hisseden bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yeni personel istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı üretim ve üretime yönelik olarak tamamlayıcı ve öncelikli sektörleri kapsamaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nedir?

Ticarete atılmak ve girişimci olmak her ne kadar kolay bir iş gibi gözükse de doğru planlama ve ilgili alanlara özel bilgilere sahip olunmasını gerektirir. Bunun yanı sıra bu potansiyel girişimcilerin maddi planlamalarına da dikkat etmesi gerekir. Faaliyet gösterilen alana ve iş koluna bağlı olarak değişiklik gösteren işletmelerde gerekli olan sermaye ve gider miktarları değişiklik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda hangi şirket ve girişimcilik faaliyeti için ne kadar para harcanacağı, hangi düzenlemelere uyulması gerektiği, hangi yolların izleneceği büyük önem taşımaktadır. Girişimcilerin bu bilgiler ve finansmanları kapsamında destek almaları ve belirli bilgileri öğrenmeleri istedikleri alanda başarılı olabilmeleri için vazgeçilmez bir unsurdur.

Girişimcilik için gereken bu unsurları bilen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), ticarete atılacak bireyler için kolaylıklar sağlamaktadır. KOSGEB girişimcilik eğitim programı adı verilen program kapsamında kendi şirketlerini kurmak ve ticari faaliyetlere girişmek isteyen bireyler için işletmeye başlangıç eğitimleri sağlanmaktadır. Kendi işinde gelişmek ve büyümek isteyen kişiler KOSGEB girişimcilik uygulaması eğitimlerine katılarak hem önemli bilgilerden hem de devletin sağladığı hibe ve desteklerden yararlanabilmektedir. KOSGEB kapsamındaki girişimcilik eğitimini tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

KOSGEB Belgesini Kimler Alabilir?

KOSGEB girişimcilik eğitimine katılabilmek ve eğitim sonucu katılımcılara verilen sertifikaya sahip olabilmek için kişinin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu kişiler aranan nitelikleri taşıdığı takdirde bu eğitime katılabilmektedir. Aranan şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

● Girişimci olmak isteyen bu kişiler eğer KOSGEB kapsamındaki girişimcilik eğitime katılmak istiyorsa en az 18 yaşında olmalıdır. 18 yaşının altındaki bireyler hiçbir şekilde eğitime katılım sağlayamamaktadır. Asgari yaş 18 olup herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

● KOSGEB girişimcilik eğitimine katılabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu sebepten dolayı eğer sahip değilseniz bir e-Devlet şifresi almanız ve hem bu başvuruyu hem de genel anlamda diğer başvurularınızı gerçekleştirmek için e-Devlet kullanmanız önemli bir husustur.

● Daha önceden örgün eğitim dışında herhangi bir girişimcilik eğitimi tamamlamış ve sertifika almış kişiler KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanamaz.

● Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanabilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler bu eğitimden yararlanamamaktadır.

● Kişinin herhangi bir suç örgütü kaydının olmamasına dikkat edilmektedir. Yasa dışı suç örgütlerine üye olan ya da olmuş kişiler KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanamaz.

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Yapılır?

KOSGEB veri tabanına kaydolmak için http://www.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapmanız ve KOBİ Giriş seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Çıkan sayfanın solundaki kısımdan KOSGEB’e İlk Başvuru seçeneğine tıklayarak başvuru linkini açmalısınız. Daha sonra önünüze çıkan sayfaya işletme adınızı tam unvanıyla büyük harflerle yazmanız gerekmektedir. Daha sonra işletmenizin statüsünü, işletmenizin bulunduğu ili ve vergi dairesini seçmelisiniz. Sonraki aşamada vergi numaranızın istendiği kısma vergi numarasını girmeniz ve şahıs işletmesi olduğunuz takdir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı girmelisiniz. Ad, soyadı, SSK No veya BAĞ-KUR No, işletme kuruluş yılı, işletme ticaret sicil numarası, NACE kodu, işletme türü gibi bilgiler de girildikten sonra tüm bilgiler kontrol edilip bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmek durumundasınız. Bu seçenek de tıklandıktan sonra kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır. Size ulaşılacağı için girdiğiniz iletişim bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.

KOSGEB Kredileri Nelerdir?

Günümüzde birçok banka, yeni girişimcilere ve KOBİ’lere destek sağlamak amacıyla kolaylaştırılmış krediler sağlamaktadır. Bu kredi kapsamında düşük faiz oranlarıyla yüksek krediler verilmekte ve dolayısıyla işletmenin başlangıcındaki maddi zorlukların aşılmasına yardım edilmektedir. Birçok banka tarafından verilen KOSGEB Kobi Finansman Kredisine göre, KOSGEB’e kaydı olan ve KOSGEB desteği ile faaliyetine başlamış olan işletmeler bu kredilerden yararlanabilmektedir.

Hangi Bankalar KOSGEB Kredisi Verir?

Türkiye’de birçok banka, özel veya devlet bankaları, KOSGEB işletmeleri kapsamında girişimcilere yardımcı olmaktadır. Günümüzde İş Bankası, Halkbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve YapıKredi bankaları KOSGEB’e kaydı olan işletmelerin üst sınırı yüksek ve faizi düşük kredilerden yararlanmasını sağlamaktadır. Bankaların KOSGEB kredisi verme şartları genel anlamda KOSGEB’e kayıt şartlarına benzemektedir. Kişi 18 yaşından büyük olmalı ve KOSGEB kapsamındaki bir işletmeye sahip olmalıdır. Kredi verilirken gerekli bilgiler KOSGEB veri tabanından alındığından dolayı KOSGEB sayfasındaki bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olunmalıdır. Şartları taşıyan ve KOSGEB kredisi alma hakkına sahip bireyler ilgili bankaların şubelerine giderek krediler hakkında daha fazla bilgi öğrenebilirler.

KOSGEB Geri Ödemesiz Kredi Veriyor Mu?

KOSGEB, bazı programları ve destek paketleri kapsamında işletmelere belli miktarlarda geri ödemesiz destek sağlamaktadır. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programına göre işletmedeki çalışanların giderleri haricindeki diğer tüm giderler için %60 oranında destek uygulanmaktadır. Bu oranın %70’i geri ödemeli (teminatlı) olarak verilirken kalan %30 oranındaki miktar ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Personel desteklerinde işletmeye verilen destek miktarına bakılmadan özel hesaplamalar ile gerekli hesap ve limitler belirlenir. Eğer işletme bazı proje teklifleri doğrultusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olursa KOSGEB’e ulaşarak yeni limit ve oran çağrısında bulunabilmektedir. Program için belirlenen bölge kısıtlamaları baz alınarak yeni destek çağrısına cevap verilmektedir.

KOSGEB Desteklenen Sektörler ve NACE Kodu Nedir?

KOSGEB kapsamında desteklenen sektörler NACE kodu adı verilen sektör tehlike ve alan sınıflandırma numarasına göre belirlenmektedir. İşletmenizin bulunduğu faaliyetlere göre belirlenen NACE kodu sayesinde işletmenizin KOSGEB tarafından ne kadar hibe ve destek programına dahil olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer işletmeniz en çok hibe desteğinin yer aldığı NACE kodu içerisinde ise KOSGEB’den o miktarda hibe almaya hak kazanırsınız.

KOSGEB desteklenen sektörlere göre NACE kodu ile birlikte iki farklı sınıflandırma gözlemlenebilmektedir. Bu kapsamda Geleneksel ve İleri Girişimcilik olarak ikiye ayrılan hibe miktarlarında eğer NACE kodunuz ilgili hibe programları içerisinde ise destek alabilirsiniz. Eğer işletme, NACE kodu Geleneksel Girişimcilik kodları içerisinde yer alıyorsa 65.000 TL’ye kadar hibe alınabilmektedir. NACE kodunuza göre İleri Girişimcilik programından yararlanabiliyorsanız da 65.000 TL’ye ek olarak 90.000 ve 270.000 TL kadar makine desteği alınabilmektedir.

KOSGEB Danışmanlığı Nedir?

KOSGEB danışmanlığı, KOSGEB tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden firmaların yararlanabilmesi amacıyla sunulan profesyonel danışmanlık hizmetidir. Girişimciler ve işini büyütmek isteyen KOBİ’ler, danışmanlık desteği ile hedeflerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilir. KOSGEB danışmanlığı, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşmaktadır.

KOSGEB Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

KOSGEB Danışmanlık firmaları günümüzde her geçen gün artmaktadır. Firmalar, KOSGEB danışmanlığı firmaları ile çalışarak yeni projelere imza atmak isteyen, iş kurmak isteyen veya hali hazırdaki işini büyütmek isteyen firmaların aldığı danışmanlık hizmetidir. KOSGEB tarafından sağlanan hibe, destek ve teşviklere ulaşılabilecek en kısa seçenektir. KOSGEB Danışmanlık firmaları hibe, destek ve teşvikler kapsamında alanında uzman kişileri bünyesinde barındırdığından dolayı firmaların ihtiyaç analizini çıkararak en uygun program için çalışma sağlar ve tüm süreci firma adına takip eder.

MOVSAR Proje ile KOSGEB Danışmanlığı

MOVSAR Proje alanında uzman KOSGEB Danışmanları ile firmalarınız adına tüm proje yazımı, başvuru ve takip süreçlerini yürütüyor, revize gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak proje kabulüne en uygun şekilde projenizi hazırlıyor. Bu kapsamda MOVSAR Proje firmalara sağlamış olduğu hizmet sayesinde firmalar gerek zaman gerekse de maliyet tasarrufu sağlamış oluyor. Ayrıca hizmet başlangıcında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi ile firmanın ihtiyacı olan ve firmaya sağlanacak en uygun destek konusunda bilgilendirme yaparak desteklerden yararlanmasını sağlıyor.

Firmanız Neden KOSGEB Destekli Programlardan Faydalanması Gerekir?

KOSGEB Desteklerinden faydalanmak firmalar için maliyet düşürücü bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Destekler çeşitli sektörlere yönelik olmakla birlikte firmalar kolaylıkla bu desteklerden yararlanabilmektedir. Geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destekleri bulunan KOSGEB destek programı maliyet düşürücü etkisinin yanı sıra çok çeşitli alalarda destekler sunduğu için hemen hemen her firmaya uygun destek kalemi bulunabilmektedir.


Translate